12/05/2023

Architect

I. Job description:

     1. Tham gia sáng tác các dự án đầu tư của công ty cổ phần phát triển nghỉ dưỡng Ngoại Ô.
     2. Kiểm tra hồ sơ thiết kế phần kiến trúc, cảnh quan, nội thất…của dự án và các công trình trong dự án của các nhà thầu thiết kế.


Continue reading Architect
12/05/2023

Customer care officer

I. Job description:

     1. Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, tiếp nhận và trả lời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm của Công ty;
     2. Báo cáo tổng hợp cho trưởng bộ phận.
     3. Soạn thảo hợp đồng,


Continue reading Customer care officer

    Schedule a Visit