Dự án tập trung phát triển các loại cây có múi phù hợp với đặc thù thổ nhưỡng, khí hậu Bình Thuận.

Dự án được nghiên cứu với nguồn giống chọn lọc, cùng công nghệ trồng ứng dụng công nghệ cao, mô hình trồng chanh không hạt tại Bình Thuận cho năng suất cao và chất lượng quả tốt.

Ngoài ra, quýt ngọt và cam sành cũng đang trở thành sản phẩm mũi nhọn của dự án.

  • Chủ đầu tư:  Công ty CP nông nghiệp CVC Bình Thuận.
  • Quy mô:       174,63 ha
  • Vị trí:             Xã Bình An, huyện Bắc Bình, Bình Thuận

    Schedule a Visit