Archi Group

Hành trình gần 20 năm

đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng

Hướng tới mục tiêu Phát triển xanh

Được thành lập năm 2007, Archi Group đã không ngừng phát triển và mở rộng lĩnh vực hoạt động xung quanh hệ giá trị cốt lõi, tập trung vào phát triển xanh, tăng trưởng kinh tế đi cùng phát huy và bảo tồn các giá trị thiên nhiên bền vững.

Với gần 20 năm kinh nghiệm, Archi group đã và đang tạo dựng được uy tín trong các dự án du lịch nghỉ dưỡng; quy hoạch, trồng rừng; các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giống cây trồng cho năng suất và chất lượng cao.

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Uy tín

Archi Group luôn coi trọng giữ gìn Uy tín với khách hàng và đối tác, điều này được thể hiện xuyên suốt, nhất quán trong mọi hoạt động

Linh hoạt

Để kịp thời thích ứng với sự vận động và thay đổi liên tục của thị trường và môi trường hoạt động

Sáng tạo

Chúng tôi coi trọng sự sáng tạo của mỗi cá nhân để đem đến những giải pháp đột phá và tốt nhất cho khách hàng

Lịch sử phát triển